Aktuelt

Kartutsnitt Detaljregulering Bommen

Varsling detaljregulering Bommen

12.03.2018

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for detaljregulering av Bommen, Marker kommune
 

Logo, renovasjon

RENOVASJON

22.01.2015

For 2015 vil renovasjonsgebyret faktureres abonnementene fra Indre Østfold Renovasjon, ikke fra kommunen. 

Alle henvendelser som gjelder renovasjon skal derfor heretter rettes direkte til IØR tlf. 69 88 79 50.  

Dette er en prøveordning som vi mener vil medføre både enklere ansvarsforhold og administrasjon.